..................................................................................................................

..................................................................................................................
francy@francyderks.nl +31 (0)6 16 484 264

Francy Derks culturele en stedelijke projectenMasterclass Festival & Event Management
Organisatie tweedaagse masterclass door Paul Gudgin, oud-directeur van het Edinburgh Fringe Festival.

Eindhoven (2013) i.s.m. Capital D
Utrecht (2010) i.s.m. Programmabureau Stadspromotie, Gemeente Utrecht, tevens lezing en workshop voor studenten i.s.m. Universiteit Utrecht
Rotterdam (2009) drie masterclasses waarvan een i.s.m. Rotterdam Festivals

Onderzoek Citymarketing en Festivalbeleid
Extern begeleider afstudeeronderzoek van HKU student Barbara Janssen naar citymarketing en festivalbeleid in Utrecht (2012).

Festivalreis Edinburgh
Ontwikkeling en organisatie van werkbezoek aan Edinburgh voor Utrechtse festivals, gemeente en provincie in augustus 2011 in samenwerking met de Gemeente Utrecht, afdeling Internationale Zaken in het kader van het Similar Cities Network. Met als doel inspiratie op te doen, contacten te leggen en te leren van de succesvolle samenwerking die de festivals zijn aangegaan in Festivals Edinburgh.

Festivaloverleg Utrecht
Geinspireerd door de Masterclass Festival & Event Management startten de ruim 30 Utrechtse festivals in 2009 samenwerking in het Festivaloverleg Utrecht. Eind 2010 i.s.m. Johanneke Minnema en in opdracht van Programmabureau Stadspromotie onderzocht welke structuur het succes van het overleg op lange termijn het beste kan waarborgen. Daartoe ook de festivaldirecties samengebracht in een stuurgroep die de samenwerking verder vormgeeft. ..................................................................................................................

Onderzoek Creatieve Industrie
Begeleiding van onderzoek en uitzetten enquete onder creatieve ondernemers in opdracht van Xpert CMKB (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), waarmee ze hun aanbod ter ondersteuning van het creatief MKB (o.a. netwerkbijeenkomsten en masterclasses) beter kunnen afstemmen op de behoeften van creatieve ondernemers (2010).

Tentoonstelling en Documentaire Vakwerk
Ontwikkeling en projectleiding reizende tentoonstelling Vakwerk in opdracht van het Nationaal Onderwijsmuseum (2009).
..................................................................................................................       

Teksten en interviews

Artikelen over internationale theatermakers voor Stadsschouwburg Journaal, Stadsschouwburg Amsterdam (2011 - heden)

Artikel De eventmanager van de toekomst in Raak, relatiemagazine van Dechesne & Boertje (2010)

Teksten voor programmabrochure en website van
Julidans, internationaal festival voor hedendaagse dans (2009 - 2010)

Interviews en scenario voor documentaire Vakwerk ,waarin Rotterdamse jongeren en ouderen vertellen over de passie voor hun vak, in opdracht van het Nationaal Onderwijsmuseum i.s.m. Jan Cammeraat (camera en regie) (2009)

Interviews met choreografen voor de aankondiging van
Julidans in de Volkskrant (2008)

Teksten voor seizoensbrochure, maandbrochure en website Stadsschouwburg Amsterdam (2004 - 2008)